Máy ép kính điện thoại OCA
Bán máy ép kính điện thoại sử dụng công nghệ keo khô
Ép được 16 inch (tất cả các smart phone thông minh và tablet)

Chat Facebook